ponuda

PAKETI
PAKET 1
PAKETI

PAKET 2
PAKETI

PAKET 3
PAKETI

PONUDA

INFO

*NOVO – FACEBOOK BUSINESS MULTIPLE LOCATIONS – samo za pakete 2 i 3!

FACEBOOK POST REACH – Broj ljudi koji će videti POST na Vašoj stranici

FACEBOOK PAGE LIKES – Broj novih fanova (ljudi koji će pratiti Vaše objave) u datom periodu

POST per month – Minimalni broj postova u 1 mesecu koje ćemo objavljivati na Vašoj stranici

FOTOGRAFISANjE – Profesionalno fotogorafisanje najbitnijih elemenata Vašeg biznisa koji su KRUCIJALNI za profesionalno predstavljanje Vašeg biznisa na društvenim mrežama zajedno sa tretiranjem fanova, odnosno followera

OBRADA SLIKA – Obrada – editovanje slika i prilagođavanje pomenutih postovima na društvenim mrežama kojima su namenjene (Illustrator/Photoshop/PowerPoint/Loonapix/Funny.pho.to)

KRATKOROČNA STRATEGIJA – Strategija na nivou od 1 nedelje do 1 mesec

DUGOROČNA STRATEGIJA – Strategija na nivou od 3 meseca – 12 meseci i duže (*nemoguće za Social Media Planning)

KONTENT – Promenljivi kontent postova na društvenim mrežama koji se sastoji kombinovano od više faktora kao što su: brending, akcije i promocije, distinktivne prednosti Vašeg biznisa u odnosu na konkurente, proizvodi i usluge Vašeg biznisa sa najvećom maržom, hitovi…

FACEBOOK ADV – Facebook oglašavanje koje se sastoji iz 2 kontinuirana pravca:

  1. Facebook PAGE PROMO – Promocija Vašeg Page na Facebook društvenoj platformi (mreži), tzv. SKUPLjANjE targetiranih fanova koji imaju interes da posete ili koriste Vaš biznis
  2. Facebook POST BOOST – Promocija POST-a sa Vašeg Page na Facebook i Instagram društvenoj platformi (mreži), tzv. TRETIRANjE targetiranih fanova koji imaju interes da posete ili koriste Vaš biznis

INSTAGRAM ADV – Instagram POST PROMO – Promocija POST-a sa Vašeg Instagram Business Profila na Instagram društvenoj platformi (mreži), tzv. TRETIRANjE targetiranih fanova koji imaju interes da posete ili koriste Vaš biznis

METRIKA & IZVEŠTAJI – Izveštaji o rastu popularnosti Vašeg biznisa na društvenim mrežama, kao i izveštaji o trošku plaćanja trećim licima za oglašavanje (Facebook, TripAdvisor, FourSquare, Google)